1. Anasayfa
 2. Eğitim

Die Wortarten/ Söz bölükleri/ALMANCA

Die Wortarten/ Söz bölükleri/ALMANCA
0

Almancada isimler, sıfatlar, fiiller vs. gibi söz bölükleri vardır. Tabi ki bunların çeşitleri de vardır. Fakat Almancadaki dokuz söz bölüğü var ve size biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. En azından Almancayı yeni yeni öğrenmek isteyenler için kafasında bir taslak oluşmasına yardımcı olur. 

1.İsimler (Substantive) 

2.Sıfatlat (Adjektive) 

3.Fiiller (Verben) 

4.Tanımlıklar (Artikel) 

5.Zamirler (Pronomen) 

6.Zarflar (Adverbien) 

7.Edatlar (Präpositionen) 

8.Bağlaçlar (Konjunktionen) 

9.Ünlemler (Interjektionen) 

 

Substantive/isimler: 

Ev(Haus), adam(Mann), kadın(Frau), çocuk(Kind), masa(Tisch), çay(Tee), Köln, acı (Schmerz), sevgi(Liebe), kimya(Chemie) gibi sözcükler birer isimdir. 

İsimler= canlılar, bitkiler, eşyalar, kavramlar ve soyut sözcükler diye ayrılır. 

İsimler genellikle büyük harfle yazılır ve Artikel denilen derdiedas şeklindeki tanımlıklarla kullanılabilirler. Bu artikeller, bir ismin; Maskulinum(Erkek cins), Femininum(Dişi cins), Neutrum(Cinsiyetsiz) gibi üç cinsten hangisine ait olduğunu gösterir. İsimler cümle içinde özne, nesne olarak yer alabilir, değişikliğe uğrayabilir, çekimlenebilir veya –i, -e –in halleri gibi çeşitli hallerde bulunabilir ve çoğul halde de kullanılabilir. 

Örnek:   Maskulinum: der Mann, der Vater                                                                                                                                                        Feminiumdie Fraudie Mutter                                                                                                                                                            Neutrumdas Hausdas Radio 

 

Adjektive/sıfatlar: 

Sıfatlar bir şeyin özelliklerini ve nasıl olduğunu ifade ederler. Sıfatla bir kişi veya cismin nasıl olduğunu dile getirilir. 

*Sıfatlar da isimler gibi çeşitli hallere girebilir ve çekimlenebilir. Sıfatların karşılaştırılmasıyla çeşitli kademeler elde edilir ve anlamları pekiştirilebilir veya küçültülebilir. 

Örnek:  güzel(schön)     çirkin(hässlich     küçük(klein      büyük(groß)       hasta(krank) 

Verben/Fiiller: 

Fiiller cümle içinde eylemi, ne olup bittiğini, durum ve olayları ifade ederler. Fiiller çeşitli şekillerde çekimlenir ve çeşitli zamanları dile getirir. İsimler, sıfatlar ve fiillere ana söz bölükleri de denir. 

Örnekler: gitmek(gehen), gelmek (kommen), gülmek(lachen) 

 

Artikel/Tanımlıklar: 

Der, diedaseineine gibi sözcüklere tanımlık denir. Tanımlıklar isimler ve sıfatlar gibi çekimlenir ve Almancada her isimden önce bir tanımlık bulunur. 

 

Pronomen/Zamirler: 

Zamirler, tanımlıklar gibi ya bir isimle birlikte ya da bir ismin yerine kullanılır. Çoğu zamir de çekimlenir ve ismin hallerine göre değişir. Artikeller ve zamirler birbirlerine olan benzerlikleri nedeniyle tek bir söz bölüğü olarak da kabul edilebilir.  

Örnek: Ben(Ich), o(er), benim(mein), senin(dein), bu(dieser), şu(jener), hiç kimse(niemand) 

 

*Yukarıda kısaca tanımladığım söz bölükleri değişebilir. İsimler, sıfatlar, artikeller ve zamirler ismin hallerine göre çekimlenir, fiiller ise şahıslara göre çekildikleri gibi çeşitli zamanlarda da değişikliklere uğrar.  

 

*Aşağıda kısaca tanımlayacağım söz bölükleri ise Almancada Partikel olarak adlandırılır ve temel özellikleri ana yapılarında hiçbir değişiklik olmamasıdır. 

 

Adverbien/Zarflar:

Zarflar genel olarak bir olayı, bir eylemi daha yakından ve ayrıntılı olarak tarif etmek için kullanılır. 

Örnek: yakında(bald), sabah(morgen), çok(sehr), az(fast),orada(dort) 

 

Präpositionen/Edatlar: 

Edatlarcümlenin bir öğesi değildir ve önünde bulundukları isimlere sıkı sıkıya bağlıdırAlmancada edatlar türlerine göre kendilerinden sonra gelen isimleri de belirli hallere sokar. 

Örnek: üstünde(auf), içinde(in), dolayı(wegen), için(für), arasında(zwischen) 

 

Konjunktionen/Bağlaçlar 

Bağlaçlar cümlenin bir öğesi değildir, sadece sözcükleri, söz gruplarını ve cümleleri birbirlerine bağlamak için kullanılırlar. 

Örnekler: ve(und), çünkü(weil), veya(oder), eğer(wenn) 

 

Interjektionen/Ünlemler 

Ünlemler, belirli duygu ve heyecanı dile getiren ve belirli sesleri taktik eden sözcüklerdir. Ünlemler, diyalogları başlatan önemli sözcüklerdir.  

Örnek: Ah! Oh! Ach! Vb. 

 

Yukarıda tanımladığım söz bölükleri arasında çoğu zaman zaman kesin bir ayrım yapmak mümkün değildir. Birçok sözcük yukarıdaki birkaç grupta birden kullanılabilir. Ayrıca her bir söz bölüğü de kendi içinde kademe ve alt gruplara ayrılır. 

 

^^Almancada asgari 300.000 ve azami 500.000 sözcük vardır. Bunun dörtte biri fiillerden meydana gelir. İsimlerin sayısıysa bu toplamın dörtte ikisi kadardır. Geriye kalan dörtte biriyse sıfat ve zarflardan meydana gelir. Edatlarla bağlaçların sayısı 200, zamir miktarıysa 100 sözcük civarıdır. ^^ 

 

Durma! Tepkini Göster...
 • 4
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  _zd_n
  Üzdün
 • 0
  komikti
  Komikti
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım
İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (0)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir